Blog


Cover Image

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

 Celem badania jest ustalenie, czy przedłożone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową danej firmy lub innego podmiotu gospodarczego. Badaniu temu poddają się m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne. Są to instytucje, których działanie może mieć znaczący wpływ na finanse publiczne oraz ład prawny w państwie.

Więcej

Cover Image

Co to jest controlling kosztów?

Controlling jest to narzędzie związane z nowymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ono stworzyć spójną strategię rozwoju firmy w oparciu o uważną obserwację rynku oraz zbierania informacji napływających od klientów. Bazuje on w dużej mierze na regularnym tworzeniu analiz kosztów oraz przychodów, które mają wskazywać ew. problemy związane z gospodarowaniem finansami.

Więcej

Cover Image

Kto może korzystać z książki przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja, która powinna zawierać wszystkie przychody i wydatki danej działalności gospodarczej. Ponadto powinna zawierać dane takie, daty, koszta, opisy i inne szczegóły na temat określonej transakcji. KPiR powstała w celu rozliczania się między właścicielem działalności a urzędem skarbowym.

Więcej

Cover Image

Czym zajmuje się doradca finansowy?

Doradca finansowy to osoba posiadająca wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów, która w swych działaniach ma zadanie ukierunkować klientów na najlepsze możliwe rozwiązanie w kwestiach finansowych. Jego zakres działań może obejmować zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych czy biznesowych. Może działać autonomicznie lub tworzyć z innymi doradcami organizacje.

Więcej

Cover Image

Jak rozpoznać dobre biuro rachunkowe?

Każdy początkujący przedsiębiorca, który marzy, by prowadzić własną działalność gospodarczą, musi zmierzyć się ze stosem rachunków, podatków i wieloma innymi dokumentami związanymi z przedsiębiorstwem. Nie każdy jest w stanie efektywnie zarządzać działalnością przy jednoczesnym zmaganiu się z tzw. papierologią.

Więcej

Cover Image

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Audyt wewnętrzny firmy ma na celu ocenić efektywność poszczególnych funkcji, które stanowią o końcowym sukcesie firmy. Ponadto mają wyłonić te elementy, które zwalniają tempo rozwoju oraz wskazać kierunek, jaki należy obrać, by firma działała w najlepszy możliwy sposób. Oprócz tego ma za zadanie wskazać, jak wyeliminować występujące niedogodności oraz doradzać w kwestii dalszych kroków rozwoju firmy.

Więcej

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198