Blog


Cover Image

Księgowość uproszczona - charakterystyka

Prowadzenie księgowości to jeden z obowiązków, z których musi wywiązać się każdy, nawet najmniejszy podmiot gospodarczy. Osoby, które prowadzą firmę, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wybrać prowadzenie księgowości uproszczonej lub pełnej. Pierwsza możliwość przeznaczona jest dla osób fizycznych, a także spółek cywilnych tworzonych przez osoby fizyczne, spółek jawnych oraz spółek partnerskich, których przychody nie przekraczają 200 tys. euro.

Więcej

Cover Image

Pełna księgowość czyli jaka?

Każda osoba, która chciałaby otworzyć działalność, zastanawia się, jaki rodzaj księgowości wybrać, aby żyć w zgodzie z urzędami skarbowymi, a jednocześnie móc rozwijać działalność. Jak okazuje się w praktyce, przedsiębiorstwa, których przychód roczny  przekracza bagatela dwa miliony euro, nie mogą prowadzić uproszczonej księgowości. Muszą zatem zdecydować się na pełną księgowość. Czym jest? Z czym wiąże się prowadzenie tego rodzaju rozliczeń? Odpowiedzi na to pytanie z pewnością szuka wielu przedsiębiorców.

Więcej

Cover Image

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

 Celem badania jest ustalenie, czy przedłożone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową danej firmy lub innego podmiotu gospodarczego. Badaniu temu poddają się m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne. Są to instytucje, których działanie może mieć znaczący wpływ na finanse publiczne oraz ład prawny w państwie.

Więcej

Cover Image

Co to jest controlling kosztów?

Controlling jest to narzędzie związane z nowymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ono stworzyć spójną strategię rozwoju firmy w oparciu o uważną obserwację rynku oraz zbierania informacji napływających od klientów. Bazuje on w dużej mierze na regularnym tworzeniu analiz kosztów oraz przychodów, które mają wskazywać ew. problemy związane z gospodarowaniem finansami.

Więcej

Cover Image

Kto może korzystać z książki przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja, która powinna zawierać wszystkie przychody i wydatki danej działalności gospodarczej. Ponadto powinna zawierać dane takie, daty, koszta, opisy i inne szczegóły na temat określonej transakcji. KPiR powstała w celu rozliczania się między właścicielem działalności a urzędem skarbowym.

Więcej

Cover Image

Czym zajmuje się doradca finansowy?

Doradca finansowy to osoba posiadająca wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów, która w swych działaniach ma zadanie ukierunkować klientów na najlepsze możliwe rozwiązanie w kwestiach finansowych. Jego zakres działań może obejmować zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych czy biznesowych. Może działać autonomicznie lub tworzyć z innymi doradcami organizacje.

Więcej

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198