Co warto wiedzieć o rozliczeniach z ZUS?

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba opłacać składki ZUS nie tylko za siebie, ale również za pracowników, jeśli są oni zatrudnieni w firmie. Warto dobrze zaznajomić się z rodzajami składek, ich wartością, a także terminami, w jakich trzeba wywiązać się ze zobowiązań. W tym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące rozliczeń z ZUS, o których koniecznie musisz pamiętać.

  • Obowiązkowo odprowadzane składki. Przedsiębiorca zobligowany jest do comiesięcznego odprowadzania składek: zdrowotnej, wypadkowej, rentownej, emerytalnej, chorobowej (w wielu przypadkach jest dobrowolna). W wielu przypadkach przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania składki na Fundusz Pracy.
  • Kara grzywny za niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek. Jeśli przedsiębiorca nie zapłaci stosownych składek za siebie oraz zatrudnianych pracowników, grozi mu kara grzywny.
  • Preferencyjne składki ZUS. Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to przede wszystkim osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą. Z ulg mogą skorzystać również na określonych warunkach osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych oraz osoby wykonujące wolny zawód, które uzyskały wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • ZUS DRA. Osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, wykazują składki na ubezpieczenia społeczne w deklaracji miesięcznej ZUS DRA.
  • Terminowe opłacanie składek. Deklarację ZUS DRA oraz opłatę w wysokości wyliczonych składek należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku braku zatrudnionych pracowników) lub do 15 dnia miesiąca (gdy zatrudnieni są pracownicy podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom).
  • Mały ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim, mogą skorzystać z Małego ZUS-u. Są to niższe składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość obliczana jest proporcjonalnie do przychodu.

Wróć

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198