Czy wszyscy muszą składać rozliczenia podatkowe?

Składanie corocznego rozliczenia podatkowego to jeden z podstawowych obowiązków każdego obywatela, który osiąga przychody. Istnieje jednak kilka sytuacji, gdy nie będziemy podlegali wymogowi przedstawiania rocznej deklaracji podatkowej.

Kiedy osoby fizyczne są zwolnione z uiszczania deklaracji podatkowej?

Osoby uzyskujące przychody, na które nałożony jest podatek dochodowy od osób fizycznych, muszą przedstawiać rozliczenie podatkowe za dany rok podatkowy. Natomiast osoby, które nie wykazują przychodów, są z tego obowiązku zwolnione. Taka sytuacja się zdarza, gdy ktoś pozostaje na utrzymaniu współmałżonka lub mimo pewnego wieków – rodziców, gdy np. nadal studiuje. Nie trzeba również składać deklaracji przed fiskusem, gdy przychody pochodzą tylko z wpływów niepodlegających opodatkowaniu. Artykuł 21. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia wiele takich okoliczności. Do najczęściej spotykanych należą sytuacje, gdy źródło utrzymania stanowią renty inwalidów wojennych i wojskowych bądź świadczenia rodzinne i dodatki do rent rodzinnych. Zwolnione z odprowadzania podatku są również odszkodowania oraz zadośćuczynienia również w związku z redukcją czasu wypowiedzenia umów o pracę lub stosunków służbowych. Podobnie nie odlicza się podatku od zapomóg przyznanych z powodu klęski żywiołowej, śmierci lub innych przyczyn pod warunkiem, że nie przekroczyły 2280 zł.

Znaczną grupą, która nie musi przed fiskusem deklarować przychodów, są emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS-u lub KRUS-u. Jednak w ich przypadku informację o przekazanych sumach i pobranych podatkach w formie PIT-40/11A udostępnia Urzędowi Skarbowemu odpowiedni organ płatniczy. Emeryt lub rencista może samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe, gdy chce wskazać odbiorcę 1% swojego podatku.

 

Czy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z przedstawiania rozliczenia podatkowego?

W innej sytuacji znajdują się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przede wszystkim fiskus umożliwia im różne sposoby odliczania podatku, np. na zasadach ogólnych, liniowym, ryczałtem lub poprzez kartę podatkową. Wybór najlepszej i najbardziej dogodnej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym warto skonsultować z zaufanym biurem księgowym. Jest to o tyle, ważne, gdyż metodę płacenia podatków należy zadeklarować w momencie zgłaszania działalności gospodarczej. Niezależnie od sposobu rozliczania osoby prowadzące firmy czy spółki muszą przedstawiać coroczne rozliczenia podatkowe. Są one obowiązkowe również wówczas, gdy w danym roku podatkowym nie uzyskano przychodu. Podobnie jest w sytuacji, gdy zawieszono działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowano. Należy pamiętać, że trzeba wywiązywać się powinności nałożonych przez przepisy i składać rozliczenia podatkowe, ale też przestrzegać terminów ich uiszczania. Niestety brak terminowości bądź niewypełnianie obowiązków wiąże się z ponoszeniem konsekwencji.

Wróć

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198