Księgi rachunkowe - rodzaje

Księgi rachunkowe należą do systemu tzw. pełnej księgowości. Taki sposób ewidencji zdarzeń obowiązuje wiele firm, a z racji złożoności zleca się jego prowadzenie specjalistom z dziedziny rachunkowości i finansów. Mimo to warto poznać, na jakie rodzaje dzielimy księgi rachunkowe.

Jakie wyróżniamy księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe służą do gromadzenia informacji o zdarzeniach powiązanych z sytuacją finansową oraz gospodarczą przedsiębiorstwa. Ich zapisy są prowadzone na podstawie dowodów finansowych, którymi są dokumenty potwierdzające każdą operację finansową.

Wśród ksiąg rachunkowych wyszczególniamy następujące rodzaje:

  • Dziennik – zapisuje się w nim chronologicznie zdarzenia gospodarcze, których istotą jest obrót środkami pieniężnymi w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy należy numerować i oznaczać tak, aby łatwe było powiązanie ich z właściwym dowodem finansowym.
  • Księga główna – rejestruje się w niej operacje finansowe w sposób systemowy. Powinna zawierać wszelkie dane ujęte w dzienniku. Umożliwia realizację zasady podwójnego zapisu zdarzeń gospodarczych.
  • Księgi pomocnicze – ich treść powstaje na podstawie zapisów księgi głównej i przedstawia ich uzupełnienie oraz rozwinięcie. Obecne są w nich zapisy dotyczące wynagrodzeń lub świadczeń przyznanych pracownikom. Umieszcza się w nich dane na temat zakupów, wartości środków niematerialnych, operacji sprzedaży, kosztów, odpisów amortyzacyjnych, rozrachunków z kontrahentami. Wykazy powinny być przygotowywane w ujęciu systemowym.
  • Zestawienie obrotów i sald – powiązane z rejestrami w księdze głównej, przygotowywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  • Inwentarz (Wykaz aktywów i pasywów) – wymagane od podatników, którzy w bieżącym roku zamienili księgowość uproszczoną na pełną.

Jaka zasada obowiązuje w prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Należy podkreślić, że wszystkie księgi prowadzi się tak, aby ich zapisy pokrywały się ze sobą i uzupełniały, a zestawienia obrotów były sobie równe w danym okresie sprawozdawczym. Taka sytuacja dowodzi, że są prowadzone systematycznie i rzetelnie. Nie zapominajmy, że każdy z typów ksiąg przedstawia zdarzenia w innym ujęciu, jednak za każdym razem odpowiadającym stanowi faktycznemu. Dzięki temu unika się ryzyka błędu, gdyż wymagana jest klasyfikacja zapisów i dokumentów im odpowiadających w zgodzie z chronologią występowania zdarzeń.

Uporządkowanie i systemowość zapewniają możliwość weryfikacji w każdym momencie. Tak prowadzona pełna księgowość nie budzi zastrzeżeń co do warunków firmy. Co więcej, ułatwia zarządzanie nią, gdyż stanowi doskonałe narzędzie do analizy sytuacji finansowej. Na jej podstawie o wiele łatwiejsze staje się planowanie inwestycji lub formułowanie programów naprawczych.

Pełna księgowość w wielu wypadkach jest wymagana przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Musi być stosowana, m.in. przez: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także przez spółki partnerskie. Jej zastosowanie nie należy do najprostszych i wymaga sporego doświadczenia. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenie pełnej księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Wróć

DANE KONTAKTOWE

Biuro Ksiegowe
Ewa Gąsiorek
ul. Przemyska 11A lok. 41
02-361 Warszawa
Dzielnica Ochota
woj. mazowieckie
22 668 49 09
518 152 612
517 437 182

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Finanse EG | ul. Przemyska 11A/41 | 02-361 Warszawa | Dzielnica Ochota | woj. mazowieckie | 22 668 49 09 | 518 152 612 | 517 437 182 | kontakt@finanseeg.pl | NIP: 1130987198